CE-markering: richtlijn medische hulpmiddelen (93/42/EEG ...- definitie van medische handschoennormen ,Bent u fabrikant of importeur van medische hulpmiddelen en doet u zaken in de EU/EER? Zorg dan dat uw producten voldoen aan wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid en gezondheid.Richtlijn 93/42/EEG bepaalt dat medische hulpmiddelen en hulpstukken alleen mogen worden toegelaten en verhandeld in de Europese markt als zij CE-markering hebben.Wat is een medisch hulpmiddel en welke klassen zijn er? | FAGGZoals de ruime definitie al doet vermoeden, bestrijkt de term “medische hulpmiddelen” een breed scala aan producten, gaande van brillen met corrigerende glazen over verbanden tot medische beeldvormingsapparatuur of implantaten. We onderscheiden onder andere volgende medische …Medische terminologie: Betekenis van medische termen ...

Medische terminologie: Betekenis van medische termen “Mijn dokter praat Chinees! Ik begrijp er niets van”, is één van de vaakst gehoorde zinnen na een doktersbezoek. Veel termen lijken immers erg moeilijk, zoals bijvoorbeeld “cholecystoduodenostomie” of “cheilognathopalatoschisis”.

Online chatten

WhatsApp

Nieuwe Europese verordeningen MDR en IVDR | Medische ...

Er zijn nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen (MDR) en in-vitro diagnostica (IVDR). Doel van de nieuwe regels is de patiëntveiligheid te vergroten en ervoor zorgen dat innovatieve medische hulpmiddelen beschikbaar blijven voor de patiënt. Dit brengt grote veranderingen met zich mee. Vanwege de internationale crisis rond COVID-19 gaat deze nieuwe wetgeving nu een jaar later in, op ...

Online chatten

WhatsApp

Medische overmacht - Acerta

Outplacement bij medische overmacht is enkel van toepassing als jij je als werkgever beroept op medische overmacht. In dit geval doe je een outplacementaanbod ter waarde van 1800 euro, en dat binnen de vijftien dagen na het einde van het arbeidscontract. Je aanbod moet op maat zijn van de gezondheidsproblematiek van je medewerker.

Online chatten

WhatsApp

Medische overmacht - Acerta

Outplacement bij medische overmacht is enkel van toepassing als jij je als werkgever beroept op medische overmacht. In dit geval doe je een outplacementaanbod ter waarde van 1800 euro, en dat binnen de vijftien dagen na het einde van het arbeidscontract. Je aanbod moet op maat zijn van de gezondheidsproblematiek van je medewerker.

Online chatten

WhatsApp

Wat is een medisch hulpmiddel? | FAGG

Wat betreft de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen: de term “actief” houdt in dat het hulpmiddel afhankelijk is van een energiebron om te werken. Voor dit soort van hulpmiddelen gelden dezelfde vereisten als voor medische hulpmiddelen van klasse III, d.w.z. de medische hulpmiddelen met het hoogste risiconiveau.

Online chatten

WhatsApp

De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg

De economische betekenis van de gezondheidszorg 97 6.3. Gezondheid en ongelijkheid 99 ... gezondheidszorg, binnen een privaat gezondheidszorg systeem gebaseerd op onafhankelijkheid van de medische praktijk, met vrije keuze van arts en ziekenhuis voor de patiënt, en betaling per geleverde prestatie. Doelstellingen van deze wet waren, onder meer ...

Online chatten

WhatsApp

Beleid - 25 definities - Encyclo

Beleid is de systematische wijze van behandeling van een zaak. Een andere betekenis van beleid is overleg en bedachtzaamheid. Een beleid uitstippelen is ervoor zorgen dat er bepaalde voorwaarden en regels zijn waaraan het beleid moet voldoen. Men moet de richting bepalen en de middelen hebben waarmee de organisatiedoelen kunnen worden bereikt.

Online chatten

WhatsApp

Beleid - 25 definities - Encyclo

Beleid is de systematische wijze van behandeling van een zaak. Een andere betekenis van beleid is overleg en bedachtzaamheid. Een beleid uitstippelen is ervoor zorgen dat er bepaalde voorwaarden en regels zijn waaraan het beleid moet voldoen. Men moet de richting bepalen en de middelen hebben waarmee de organisatiedoelen kunnen worden bereikt.

Online chatten

WhatsApp

Gezondheidszorg - Wikipedia

De gezondheidszorg in een bepaald land is het geheel aan activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid van de mensen in dat land. Onder de gezondheidszorg wordt niet alleen het onderzoek en de kennis van gezondheid begrepen, maar ook de toepassing van deze kennis om de gezondheid van mensen te verhogen, ziekten te voorkomen (preventieve gezondheidszorg) of te …

Online chatten

WhatsApp

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst - Securex

Definitie. Er is sprake van medische overmacht wanneer de werknemer wegens permanente arbeidsongeschiktheid het overeengekomen werk definitief niet meer kan uitvoeren. Met overeengekomen werk bedoelen we de effectieve functie en het effectieve werkrooster van de werknemer, ongeacht of ze al dan niet in de schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn vermeld.

Online chatten

WhatsApp

Medische zorg - Commissie van Toezicht

Medische zorg In dit dossier vindt u informatie over het recht op medische zorg en het recht op vrije artsenkeuze van gedetineerden, jeugdigen en ter beschikking gestelden in een inrichting. Eerst wordt het recht op medische zorg en de zorgplicht die daaruit voortvloeit voor de directeur van …

Online chatten

WhatsApp

Medische hulpmiddelen | RIVM

Medische hulpmiddelen zijn producten die vallen onder de Wet op de medische hulpmiddelen. In de praktijk komt dat neer op alle apparatuur, software en gebruiksartikelen in de zorg met de uitzondering van geneesmiddelen. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert laboratorium en bureauonderzoek, zoals literatuuronderzoek en beoordelingen van dossiers, uit aan medische hulpmiddelen.

Online chatten

WhatsApp

Medische software: is CE- certificering nodig?

Het voeren van een CE-markering is voor medische hulpmiddelen verplicht. Ook veel medische software valt onder de definitie van een medisch hulpmiddel en moet daarom voldoen aan de MDR. Voor alle betrokken partijen brengt de productie en het gebruik van medische hulpmiddelen bepaalde juridische risico's met zich mee:

Online chatten

WhatsApp

Betekenis medische noodzaak (MN) op recept

Meestal wordt daarbij aangegeven dat hiervoor een "medische noodzaak" is. De afkorting daarvoor is "MN". Dit wordt op het recept geschreven. De zorgverzekeraar zal dan vaak toch (een deel van) dit middel vergoeden. Iedere zorgverzekeraar mag zelf het beleid bepalen ten aanzien van voorkeursmiddelen en de vergoeding van medicijnen.

Online chatten

WhatsApp

Medische hulpmiddelen | RIVM

Voor medische hulpmiddelen en hun hulpstukken is een richtlijn opgesteld. Dit is de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG. In artikel 1 van deze richtlijn is de medisch hulpmiddel definitie ‘elk instrument, toestel of apparaat, elke stof of software of elk ander artikel dat door de fabrikant is bestemd om bij de mens te worden gebruikt voor diagnose, preventie, behandeling of verlichting ...

Online chatten

WhatsApp

Medische professionaliteit | KNMG

Het Manifest Medische professionaliteit geeft antwoord op de vraag wat de actuele strekking is van ‘medisch professionele autonomie’, voor artsen én voor de samenleving. Het bevat een helder en ondubbelzinnig signaal: burgers moeten in de gezondheidszorg terecht kunnen zonder angst dat andere overwegingen dan alleen hun gezondheidsbelang ...

Online chatten

WhatsApp

Veilige Toepassing van Medische Technologie in de …

in bijlage B. De in de definitie van “medische technologie” genoemde medicijnen en vaccins vallen niet onder de reikwijdte van dit convenant. Voor wat betreft medische hulpmiddelen wordt in dit convenant uitgegaan van de juridische definitie uit de Wet op de medische hulpmid-delen (opgenomen in bijlage C). De Wet op de

Online chatten

WhatsApp

Wie betaalt welke medische kosten van een asielzoeker ...

Cel centralisatie medische kosten Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel 02 213 43 00 (NL) 02 213 43 25 (F) [email protected] Bij dringende medische situaties moet je een ‘attest van spoedeisende zorgen’ voorleggen voor de terugbetaling. Verwar dat attest niet met het attest van 'dringende medische hulp' voor mensen zonder wettig verblijf.

Online chatten

WhatsApp

Medisch beoordelingstraject - De Letselschade Raad ...

Voor de afwikkeling van uw letselschadezaak is het belangrijk om goed inzicht te hebben in uw medische situatie. Welk letsel heeft u opgelopen? Welke tijdelijke en eventueel blijvende beperkingen en klachten heeft u daardoor? Hoe verloopt het genezingsproces? In het medisch beoordelingstraject krijgt u duidelijkheid over uw beperkingen als gevolg van het ongeval. Het is dan ook […]

Online chatten

WhatsApp

Medische professionaliteit | KNMG

Het Manifest Medische professionaliteit geeft antwoord op de vraag wat de actuele strekking is van ‘medisch professionele autonomie’, voor artsen én voor de samenleving. Het bevat een helder en ondubbelzinnig signaal: burgers moeten in de gezondheidszorg terecht kunnen zonder angst dat andere overwegingen dan alleen hun gezondheidsbelang ...

Online chatten

WhatsApp

Medische zorg - Commissie van Toezicht

Medische zorg In dit dossier vindt u informatie over het recht op medische zorg en het recht op vrije artsenkeuze van gedetineerden, jeugdigen en ter beschikking gestelden in een inrichting. Eerst wordt het recht op medische zorg en de zorgplicht die daaruit voortvloeit voor de directeur van …

Online chatten

WhatsApp

Wat is de betekenis van medische - Ensie

Wat is de betekenis van medische? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord medische. Door experts geschreven.

Online chatten

WhatsApp

Veilige Toepassing van Medische Technologie in de …

in bijlage B. De in de definitie van “medische technologie” genoemde medicijnen en vaccins vallen niet onder de reikwijdte van dit convenant. Voor wat betreft medische hulpmiddelen wordt in dit convenant uitgegaan van de juridische definitie uit de Wet op de medische hulpmid-delen (opgenomen in bijlage C). De Wet op de

Online chatten

WhatsApp

Medische software: is CE- certificering nodig?

Het voeren van een CE-markering is voor medische hulpmiddelen verplicht. Ook veel medische software valt onder de definitie van een medisch hulpmiddel en moet daarom voldoen aan de MDR. Voor alle betrokken partijen brengt de productie en het gebruik van medische hulpmiddelen bepaalde juridische risico's met zich mee:

Online chatten

WhatsApp

Copyright ©AoGrand All rights reserved